PASLAUGOS

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠKELIŲ VADYBA

„FINHUB“ personalo ekspertų komanda siūlo universalias, su žmogiškaisiais ištekliais susijusias paslaugas ir profesionalias konsultacijas, pradedant Jums tinkamiausių kandidatų atranka ir baigiant konsultacijomis žmogiškųjų išteklių politikos kūrimo, dokumentacijos administravimo, darbo užmokesčio administravimo klausimais, audito paslaugomis.

Mūsų siūlomos žmogiškųjų išteklių vadybos paslaugos:

• Kandidatų atranka;
• Konsultavimas žmogiškųjų išteklių klausimais;
• Veiklos valdymas;
• Darbuotojų mokymai ir vertinimai;
• Darbo užmokesčio administravimas;
• Organizacijos vidinio klimato tyrimas;
• Darbuotojų pasitenkinimo ir motyvacijos vertinimas;
• Darbuotojų kompetencijos kėlimo modelio kūrimas;
• Žmogiškųjų išteklių dokumentacijos tvarkymas;
• Žmogiškųjų išteklių politikos kūrimas;
• Žmogiškųjų išteklių dokumentacijos auditas.

APSKAITA IR FINANSAI

Kompetetinga „Finhub“ komanda užtikrins nepriekaištingą Jūsų įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą – nuo vyr. buhalterio paslaugų, kasdienio apskaitos vedimo iki įmonės apskaitos politikos rengimo, išsamių finansinių ataskaitų rengimo bei profesionalių konsultacijų visais finansinių operacijų klausimais.

Mūsų siūlomos įmonių apskaitos paslaugos:

• Buhalterinė ir finansinė apskaita;
• Vyr. buhalterio paslaugos;
• Valdymo ir finansinės ataskaitos;
• Buhalterinių knygų (DK) tvarkymas;
• Mokėjimų ir sąskaitų tvarkymas;
• Kompensacijos ir išmokos (priedai);
• Pelno/nuostolių ataskaitos (skaičiavimas);
• Mokesčių priežiūra/peržiūra;
• Auditas;
• Mokymai.

IT PRIEŽIŪRA

Šiais laikais IT sprendimai suteikia konkurencinį pranašumą, skatindami naudingus pokyčius organizacijoje, inovacijų diegimą ir verslo procesų optimizavimą. Mūsų IT specialistai dirba tam, kad užtikrintų sklandų ir nenutrūkstamą Jūsų įmonės informacinių technologijų veiklą. Teikiame kokybiškas IT ūkio palaikymo paslaugas, greitus ir profesionalius atsiradusių gedimų sprendimo būdus. „Finhub“ siūlo techninę Jūsų įmonės IT struktūros analizę, konsultacijas individualių IT sprendimų klausimais, darbuotojų mokymus.

Mūsų siūlomos IT paslaugos:

• IT auditas ir ataskaitos;
• Aukštos kokybės IT ūkio priežiūra;
• Gedimų sprendimas;
• Duomenų bazių valdymas (tvarkymas);
• Techninės įrangos priežiūra ir remontas;
• IT infrastruktūros sprendimų kūrimas ir optimizavimas;
• Kibernetinė apsauga;
• Darbuotojų mokymai.

VERSLO VALDYMAS

„Finhub“ specialistai gali padėti optimizuoti Jūsų organizacijos kasdienes operacijas, verslo procesus tam, kad dar efektyviau siektumėte savo užsibrėžtų ilgalaikių ir trumpalaikių įmonės strateginių tikslų. Visą dėmesį sutelkiame į konkrečius kiekvieno kliento poreikius, nuodugniai įvertiname bendrą organizacijos būklę ir atliekame rinkos analizę tam, kad kiekvienam mūsų klientui galėtume parengti individualų paslaugų planą.

„Finhub“ siūlo savo patirtį ir kompetencijas įvairiose verslo valdymo srityse, tokiose kaip verslo procesų optimizavimas, finansų kontrolė, organizacijos plėtros planavimas. Mūsų klientai – aviacijos, IT, transporto, gamybos ir kitų verslo sričių įmonės. Turime darbo patirties tiek su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, tiek su tarptautinėmis organizacijomis. Patyrę „Finhub“ konsultantai taip pat siūlo sprendimus moderniam ir saugiam įmonės IT struktūros kūrimui, konsultuoja naujų įmonių steigimo klausimais, keičiant teisinį statusą ir/ar valdymo formą, t.t.

Mūsų siūlomos verslo valdymo paslaugos:

• Naujų įmonių, filialų, padalinių steigimas;
• Verslo vystymo valdymas;
• Rinkos analazinė, prognozių rengimas;
• Turto, akcijų įsigijimo administravimas;
• Finansų kontrolė;
• Pagalba rengiant strateginius planus ir rinkodarą;
• Organizacinės struktūros restruktūrizavimas;
• Verslo procesų optimizavimas;
• Personalo valdymas;
• Organizacijos klimato valdymas.

PATEIKITE UŽKLAUSĄ